Jsem bilingvní, a proto vám přeložím texty z i do němčiny nejen gramaticky, ale také stylisticky správně, s ohledem na kulturu a zvyklosti dané země. Přeložím pro vás vše od obecných překladů až po složité technické či obchodní překlady. 

Pak hledáte mě!

1
Němčina i čeština jsou mým mateřským jazykem

2
Skvěle znám německý a rakouský trh a to především v oboru techniky

3
Mám bohatou praxi v překladu technických manuálů a smluv

4
Vyznám se v právu, legislativě i úředních postupech

5
Mám zkušenost s vyjednáváním, vedením jednání, dodavatelské a ISO Audity (bohaté zkušenosti s ISO9001 a ISO14001)

6
Přeložím i produktové texty na webovky

Co vám můžu nabídnout?

Tlumočení

„Zajistím pro vás tlumočení na konferencích a přednáškách, pomohu s vyjednáváním podmínek a obchodů s vašimi zahraničními partnery nebo vám budu našeptávat při zahraničním školení…“

Překlady

„Přeložím pro vás jakýkoliv text od osobní korespondence až po obchodní smlouvy, technické manuály a produktové texty. Nabízím také jazykovou korekturu a konzultace… “

Speciální služby

„Pomůžu vám otevřít pobočku v Německu, řídit zahraniční pobyt, nebo vás třeba doprovodím na veletrh do německy hovořící země. “